OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci
Laura Hátašová – metaLAC, IČO 45 93 97 72, so sídlom Hollého 1925/7, 927 05 Šaľa,

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je vydané podľa §47 ods.2 v spojení s § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť sa zaoberá  predovšetkým kúpou tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Číslo živnostenského registra 450-11412

Kupujúci

je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.andreamscollection.sk, alebo zadala objednávku emailom, písomne, osobne, telefonicky a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Kúpna zmluva
Medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie potvrdí predávajúci informatívnym emailom spotrebiteľovi. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Objednávka tovaru
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH.

Objednávky je možné uskutočniť prostredníctvom

 • Elektronického obchodu: www.andreamscollection.sk
 • Elektronickou poštou na adrese: info@andreamscollection.sk

Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line obchode sú vždy aktuálne a platné. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby.

Platobné podmienky

 • Platba vopred bankovým prevodom
 • Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • Platba na faktúru so splatnosťou ( splatnosť bude dohodnutá osobitne)
 • Číslo účtu: 292 187 9792 / 1100 Tatra Banka, ako variabilný symbol použite prosím číslo objednávky.

Dodacie podmienky

Objednávky sa expedujú okamžite, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, spotrebiteľ je o tom informovaný a objednávka mu je doručená do 14 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o nákupe.

Tovar na dobierku v rámci Slovenska zasielame kuriérskou službou. Tovar je doručený nasledovný deň od odoslania tovaru nie od zadania objednávky. V prípade, že tovar potrebujete súrne uveďte prosím do poznámky “Súrne” a my Vám tovar vyexpedujeme v čo najkratšom čase.

Ceny doručenia a poštovného sú závislé od výšky celkovej sumy objednávky (bez poštovného) a to nasledovne  (platí pre SR):

Pri nákupe tovaru do 100€:

doručenie kuriérom, platba za tovar cez účet  6,50 €

doručenie kuriérom, dobierka   6,50 €

Pri nákupe tovaru nad 100€:

doručenie kuriérom, poštou je zdarma.

V prípade platby za tovar vopred – bankovým prevodom – tovar zasielame aj Slovenskou poštou a to  balíkom, cena závisí od veľkosti a váhy zásielky podľa cenníka Slovenskej pošty. Po vzájomnej dohode, prosím uviesť do poznámky pri objednávaní tovaru.

Tovar na dobierku Slovenskou poštou neposielame!

Predávajúci nezodpovedá:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie objednávky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
 • nedodanie tovaru, ktoré vzniklo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má spotrebiteľ právo od takejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie od zmluvy v lehote 7 dní, pre urýchlené vybavenie odporúčame čo najskôr zaslať tovar aj so sprievodným listom na adresu predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, v stave a v hodnote, v akom tovar prevzal. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi na ním uvedený účet do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. (ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak)

Predávajúci nie je povinný po zákonom stanovenej lehoty 7 dní (Zákon č. 108/2000 Z. z. prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať ak je vo fáze „prijatá“ a to iba v deň vystavenia objednávky. V prípade, že bola objednávka kupujúcim vystavená po 17,00 hodine, je možné ju stornovať do 12,00hod nasledujúceho pracovného dňa. Storno objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu akýmkoľvek kontaktným spôsobom, uvedeným v sekcii Kontakty. Ak je objednávka vo fáze „Vybavuje sa“, resp. objednávka je spracovaná a pripravená na expedovanie, je možné ju stornovať iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky bude kupujúcemu zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo ho predávajúci bude kontaktovať telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté spotrebiteľom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR, najmä so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení . Spoločnosť Laura Hátašová – metaLAC  resp. jej elektronický/zásielkový obchod ANDREAMS COLLECTION si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
Ak si kupujúci uplatňuje nárok na reklamáciu, predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v 30-dňovej zákonom stanovenej lehote (Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ).